26

feb

Plavalni klub

Kandidatura za predsednika PK Branik

Zaradi nesklepčnosti skupščine dne 13.2.2014 se ponovno zbirajo prijave za predsednika-predsednico PK Branik

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Plavalnega kluba Branik Maribor, z dne 24.2.2014, se objavlja:

povabilo k oddaji kandidatur za
PREDSEDNIKA – PREDSEDNICO
PLAVALNEGA KLUBA BRANIK MARIBOR

Mandat predsednika društva, obveznosti in naloge določa Statut Plavalnega kluba Branik Maribor(http://www.plavalniklub-branik.si/klub/obrazci). Funkcija predsednika društva je prostovoljna.

Od kandidata/kandidatke se pričakuje:

- želja po vodenju Plavalnega kluba Branik Maribor skladno s Statutom društva in Zakonom o

društvih,

- da ima rad(a) plavanje,

- da ima vizijo razvoja Plavalnega kluba Branik Maribor,

- da je polnoleten/polnoletna in ni v kazenskem postopku in/ali pravnomočno obsojen(a) za

kaznivo dejanje oziroma nima izrečenega disciplinskega ukrepa s strani Plavalnega kluba

Branik Maribor.

 

Kandidatura mora vsebovati:

- prijavo oziroma motivacijsko pismo in življenjepis kandidata s kontaktnimi podatki,

- program vodenja z vizijo razvoja in ciljev Plavalnega kluba Branik Maribor za štiriletno

obdobje,

- imenovanje članov Upravnega odbora, Disciplinske komisije in Nadzornega odbora društva.

Kandidatura brez katere od navedenih prilog se šteje za nepopolno.

 

Popolnost prejetih kandidatur bo pregledala komisija, ki jo je Upravni odbor društva imenoval na
svojem rednem sestanku dne 24.2.2014. Predsednika društva bodo izmed prejetih kandidatur
izvolili člani skupščine na seji skupščine predvidoma 19. marca 2014, za katero bo podano javno
vabilo.
 
Kot prejete se bodo štele kandidature za predsednika/predsednico, dostavljene do vključno 13.
marca 2014 na naslov: Plavalni klub Branik Maribor, Koroška cesta 33, SI-2000 Maribor (s
pripisom: Kandidatura PK Branik – NE ODPIRAJ).