7

jan

Plavalni klub

Povabilo k oddaji kandidatur za predsednika/predsednico PK Branik

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Plavalnega kluba Branik Maribor, z dne 6.1.2014, se objavlja povabilo k oddaji kandidatur za predsednika - predsednico PK Branik Maribor

 

PLAVALNI KLUB BRANIK MARIBOR                                                                        Maribor, 6.1.2014

KOROŠKA CESTA 33

SI-2000 MARIBOR                                                                      

 

 

 

Na podlagi sklepa Upravnega odbora Plavalnega kluba Branik Maribor, z dne 6.1.2014, se objavlja:

 

povabilo k oddaji kandidatur za

 

PREDSEDNIKA – PREDSEDNICO

PLAVALNEGA KLUBA BRANIK MARIBOR

 

Mandat predsednika društva, obveznosti in naloge določa Statut Plavalnega kluba Branik Maribor  (http://www.plavalniklub-branik.si/klub/obrazci). Funkcija predsednika društva je prostovoljna.

Od kandidata/kandidatke se pričakuje:

-        želja po vodenju Plavalnega kluba Branik Maribor skladno s Statutom društva in Zakonom o društvih,

-        da ima rad(a) plavanje,

-        da ima vizijo razvoja Plavalnega kluba Branik Maribor,

-        da je polnoleten/polnoletna in ni v kazenskem postopku in/ali pravnomočno obsojen(a) za kaznivo dejanje oziroma nima izrečenega disciplinskega ukrepa s strani Plavalnega kluba Branik Maribor.

Kandidatura mora vsebovati:

-        prijavo oziroma motivacijsko pismo in življenjepis kandidata s kontaktnimi podatki,

-        program vodenja, z vizijo razvoja in ciljev Plavalnega kluba Branik Maribor za štiriletno obdobje,

-        imenovanje članov Upravnega odbora, Disciplinske komisije in Nadzornega odbora društva.

Kandidatura brez katere od navedenih prilog se šteje za nepopolno.

Popolnost prejetih kandidatur bo pregledala komisija, ki jo je Upravni odbor društva imenoval na svojem rednem sestanku dne 6.1.2014. Predsednika društva bodo izmed prejetih kandidatur izvolili člani skupščine na seji skupščine predvidoma meseca februarja 2014, za katero bo podano javno vabilo.

Kot prejete se bodo štele kandidature za predsednika/predsednico, dostavljene do vključno 20. januarja 2014 na naslov: Plavalni klub Branik Maribor, Koroška cesta 33, SI-2000 Maribor (s pripisom: Kandidatura PK Branik – NE ODPIRAJ).