24

dec

Plavalni klub

Odstop predsednice PK Branik Maribor

Sporočilo glede odstopa predsednice

Spoštovani člani kluba,

Dne 30.10.2013 je predsednica PK Branik mag.Vlasta Rodošek podala pisno odstopno izjavo. Razlogi za odstop so navedeni v odstopni izjavi, ki ste jo člani kluba prejeli po elektronski pošti.

Predsednica Vlasta Rodošek je na sestanku Upravnega odbora Plavalnega kluba Branik Maribor, z dne 4.11.2013, predstavila vzroke za podajo svoje odstopne izjave. Posebej je povdarila, da na njeno odločitev niso vplivali odnosi znotraj kluba, saj so le-ti normalni, in odstop ni povezan s kakšnimi osebnimi nesoglasji z zaposlenimi, strokovnimi sodelavci ali člani organov kluba. Meni, da delovanje in razvoj kluba sledi poti, ki je prava v trenutnih gospodarskih in družbenih pogojih, ter si jo je vodstvo kluba tudi začrtalo ob prevzemu mandata. Klub je finačno, strokovno in razvojno stabilen, zato predsednica smatra, da klub zapušča glede na razloge odstopa v primernem času.

Upravni odbor PK Branik je odstopno izjavo sprejel.

Predsednica ima po Statutu PK Branik pravico podati odstopno izjavo. Klub ima samo enega zakonitega zastopnika, zato predsednica ne more biti razrešena pred imenovanjem novega predsednika – zakonitega zastopnika. V ta namen bo skladno s Statutom društva sklicana izredna volilna skupščina predvidoma v začetku meseca februarja, o čemer boste obveščeni. Do izredne volilne skupščine klub kot zakoniti zastopnik vodi dosedanja predsednica.

Upravni odbor PK Branik je podprl predlog predsednice, da se postopek izbire novega predsednika/predsednice kluba izvede na podlagi zbiranja kandidatur za predsednika s predložitvijo programa dela in predloga članov Upravnega odbora. Povabilo k oddaji kandidatur bo 7.1.2014 objavljeno na spletnih straneh kluba, prav tako boste obvestilo prejeli tudi po elektronski pošti. Kandidature bo potrebno oddati v 14 dneh od objave.

Vabimo vas k oddaji kandidatur in udeležbi na izredni volilni skupščini.

 

Športni pozdrav,

PK Branik Maribor