16

mar

Plavalni klub

Dnevni red skupščine PK Branik

Vabilo in dnevni red skupščine PK Branik

VABILO NA SKUPŠČINO Plavalnega kluba BRANIK MARIBOR

Spoštovani,

V skladu s Statutom Plavalnega kluba Branik Maribor bo v sredo, 19. marca 2014, ob 18:00 uri, v novi avli kopališča Pristan (prostor za suhi trening ob olimpijskem bazenu – dostop mimo blagajne kopališča Pristan) redna letna skupščina Plavalnega kluba Branik Maribor.

Dnevni red:

1. Pozdrav predsednice društva

2. Izvolitev organov skupščine

3. Poročilo komisije za ugotavljanje sklepčnosti

4. Sprejem dnevnega reda

5. Pregled dela društva za leto 2013:

Poročilo o poslovanju kluba

Poročilo nadzornega odbora

Poročilo disciplinske komisije

6. Razrešitev članov Upravnega odbora

7. Volitve predsednika in organov društva za 4-letno obdobje

8. Razno

Člane Plavalnega kluba Branik Maribor vljudno vabimo, da se vabilu odzovejo in se skupščine udeležijo v čim večjem številu.

 

S spoštovanjem,

Plavalni klub Branik Maribor